Wir freuen uns, Sie auf dem neu gestalteten Online Portal der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Heidelberg e.V. (DSG) zu begrüßen. Seit 1972 setzen wir uns erfolgreich für den deutsch-schwedischen Kulturaustausch ein. Unter der Schirmherrschaft von Königin Silvia feiern wir gemeinsam Midsommar und Lucia und veranstalten Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Ausflüge, schwedische Gottesdienste und thematische Stammtische. Schwedische Familien unterstützen wir durch muttersprachlichen Zusatzunterricht für ihre Kinder.

Margret Dotter Vi har nöjet att välkomna er till vår nydesignade webbplats. Sedan 1972 har den Svensk-tyska föreningen i Heidelberg framgångsrikt arbetat med att främja kulturutbytet mellan Sverige och Tyskland. Under drottning Silvias beskyddarskap firar vi midsommar och lucia tillsammans och arrangerar konserter, utställningar, författaraftnar, utflykter, gudstjänster och temakvällar. Svenska familjer stöder vi genom kompletterande svenskundervisning.

Margret Dotter
1. Vorsitzende / Ordförande