Svenska skolan i Karlsruhe

Schule Bruchsal
Fikapaus med föräldrarna på skolgården

Goda nyheter!

  • Bor ni i Tyskland och har svenska som levande språk i hemmet?
  • Vill ni underlätta det för era barn att fortsätta sin skolgång i Sverige när ni återvänder till Sverige?
  • Eller vill ni stärka era barns modersmål som en del av deras identitet i utlandet?

Då behöver era barn kompletterande undervisning i svenska!

Undervisningen följer Skolverkets läroplan och omfattar svenska språket, svensk geografi, historia, kultur och samhällskunskap.

DSG:s kompletterande svenskundervisning hålls på

fredagar kl. 15.15 – 17:15
i Europäische Schule Karlsruhe
Albert-Schweitzer.Str. 1
76139 Karlsruhe

Vi håller till i två klassrum på nedre plan i byggnaden ”Oberschule”. Spårvagn nr 4 stannar direkt framför skolan, vilket gör det väldigt bekvämt för Karlsruhebor att komma dit.

Hjärtligt välkomna och gör gärna reklam för oss till andra svenska familjer.

Många hälsningar,

Ylva Ureland
-Lärare-

Kontakta mig gärna:
E-post: woelfing(at)web.de
Mobil: 0179 - 7916858

Karlsruhe - Europäische Schule

Albert-Schweitzer-Straße 1
76139 Karlsruhe
fredagar kl. 15.15 - 17.15

Schule Bruchsal
Elever och lärare från Svenska Skolan i Karlsruhe

Rapport från klassen

Schule Bruchsal
SUF VM 2017
Schule Bruchsal
Svenska Skolan gratulerar Rosalinda på 50-års dagen